دعوتنامه حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کانمین تهران

جهت مشاهده دعوتنامه رسمی شرکت ترمیم لاستیک جهت حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کانمین تهران روی تصویر زیر کلیک کنید.