با کلیک روی لینک ادامه مطلب میتوانید بیانیه شماره 5 شرکت ترمیم لاستیک نماینده رسمی رما تیپ تاپ آلمان در ایران درخصوص کالاهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در بازار را بخوانید.